Luxottica behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden en het aanvullende beleid op elk moment te wijzigen.

Onthoud dat deze verkoopvoorwaarden en het aanvullende beleid jouw statutaire rechten als consument niet beïnvloedt of beperkt, in overeenstemming met alle consumentenwetten die in jouw van land toepassing zijn.

DEEL A – INFORMATIE OVER DE WEBSITE EN DE GOEDEREN

Dit DEEL A geeft belangrijke informatie over de website en de goederen die via de website te koop worden aangeboden.

Informatie op de WEBSITE

We proberen te controleren dat alle informatie op de website, inclusief de beschrijving van onze goederen en genoemde prijzen, altijd accuraat en correct is. Fouten zijn echter mogelijk. We proberen fouten in de informatie op de website zo spoedig mogelijk te verhelpen. Als we van mening zijn dat een dergelijke fout van invloed is op jouw order, dan zullen we er alles aan doen om jou hierover in te lichten via de contactgegevens die je in jouw account of tijdens jouw order hebt gegeven.

Goederen online kopen resulteert in een andere koopervaring dan kopen in een winkel. Houd met name rekening met het volgende:

 • de kleuren van de artikelen die op de website getoond worden hangen af van diverse factoren, waaronder de beeldscherminstellingen;
 • de daadwerkelijke afmetingen en vormen van de artikelen kunnen verschillen van de manier waarop ze op het beeldscherm worden weergegeven. Onthoud dat van elk artikel dat op de website aangeboden wordt alle relevante technische informatie wordt geleverd;
 • afbeeldingen en foto’s op de website dienen hooguit ter illustratie. Raadpleeg de beschrijving voor een nauwkeurige beschrijving en de details van elk artikel.
 • alle goederen zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid; het kan daarom zijn dat we jouw order niet kunnen leveren. We behouden ons het recht voor om goederen op elk gewenst moment uit de verkoop te halen;
 • we spannen ons in om de levering van jouw artikelen binnen een redelijke tijd na de order organiseren, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en deze verkoopvoorwaarden. Onthoud echter dat alle traceergegevens door koeriers worden geleverd en slechts een benadering van de leveringstijden vormen. De daadwerkelijke leveringsdata kunnen variëren. Overige gegevens over de levering kun je eventueel vinden op de traceerwebsite van de koerier.

We doen ons best om de website op virussen te controleren. Desondanks kunnen we niet waarborgen dat de website vrij is van virussen of andere inhoud die voor jouw pc, tablet, smartphone of elk ander device dat je gebruikt inhoud schadelijk is. Zorg er daarom voor dat je beschikt over geschikte software en systemen die virussen en andere schadelijke inhoud op het internet opsporen. Dit is niet ten nadele van de voorwaarden beschreven in de gebruiksvoorwaarden.

BESCHIKBAARHEID

We hebben het recht om de website op elk gewenst moment tijdelijk of permanent, met of zonder mededeling, alsmede het recht om de verkoop van willekeurige of alle artikelen te wijzigen of aan te bieden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen, onderbrekingen of niet-continue beschikbaarheid van de website.

BEVEILIGING

Jij moet ervoor zorgen dat alle logingegevens of wachtwoord en alle andere gegevens met betrekking tot jouw account altijd geheim blijven. Je accepteert dat je ons zo spoedig mogelijk zult inlichten als je weet of redelijkerwijs vermeent dat de veiligheid van jouw account in gevaar is gebracht. We herinneren je eraan dat je, zonder dat dit ten nadele is van de voorwaarden van het privacybeleid, wordt gevraagd om volledige, up-to-date en waarheidsgetrouwe gegevenste verstrekken. Het is uitdrukkelijk verboden om namen, logingegevens of profielen te gebruiken die niet aan jouw echte identiteit zijn verbonden.

DEEL B – ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONZE VERHOUDING MET JOU

UITSLUITEND VOOR EINDGEBRUIK

 • De goederen die op deze website verkocht worden, zijn uitsluitend voor eindgebruik van de consument bestemd en mogen niet opnieuw te koop aangeboden of commercieel verspreid worden. Je verklaart dat je de goederen als een consument koopt.

GARANTIE

 • Details van jouw garantierechten met betrekking tot elk type product zijn beschreven in ons garantiebeleid. Deze garanties zijn een aanvulling op en vormen geen beperking van jouw statutaire rechten als een consument die door alle wetten en reglementen die in jouw land van toepassing zijn worden geboden.

GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE

 • We kunnen niet aansprakelijk worden geacht voor vertraging in of de niet-naleving van deze verkoopvoorwaarden of het aanvullende beleid als de vertraging of de niet-naleving het gevolg is van een onvoorziene en onbedwingbare gebeurtenis die buiten onze redelijke controle vallen, zoals een ongeval, een wetgeving, een gerechtelijk bevel, officiële sancties of een embargo, een staking, brand, overstroming, slecht weer, een natuurramp of elke andere vorm van overmacht.

VRIJSTELLING

 • Vertraging in de uitvoering of niet-naleving van de uitvoering van elk recht of remedie volgens deze verkoopvoorwaarden zal geen vrijstelling van onze rechten en remedies van deze verkoopvoorwaarden vormen.

ONGELDIGHEID

 • In het geval dat een of meer van de voorwaarden beschreven in deze verkoopvoorwaarden of aanvullend beleid door een competente autoriteit ongeldig wordt geacht, zullen de overige voorwaarden van de verkoopvoorwaarden en het aanvullend beleid effectief blijven, voor zover dit mogelijk is, en blijf je hier dus aan gebonden.

PRIVACY

 • Persoonsgegevens, zoals contactgegevens, die je ons tijdens het orderproces geeft, zullen in overeenstemming met ons privacybeleid door ons worden bewaard en gebruikt.

GELDEND RECHT

 • Deze overeenkomst wordt geregeld door en verklaard in overeenstemming met de Nederland Wet, zonder jouw rechten, hetgeen niet uitgesloten kan worden, te benadelen. We sluiten geen enkel recht uit waar jij recht op hebt om een klacht in te dienen bij de rechtbanken van jouw land of om een mediator aan te wijzen om een minnelijke schikking te treffen, in overeenstemming met de wetgeving van jouw land en de consumentenwet.